Tilintarkastustoimisto Juha Tissari on asiakkaan luotettava kumppani yritystoiminnan eri vaiheissa. Yrityksen palveluihin kuuluvat muun muassa lakisääteiset tilintarkastukset sekä neuvontapalvelut esimerkiksi verotus-, yritysjärjestely-, sukupolvenvaihdos- sekä kirjanpidon erityistilanteissa.
Vuoden alusta asti auktorisoituna tilintarkastajana on toiminut Juha Tissarin lisäksi myös Tuomo Sirviö, joka suoritti HT-tilintarkastajatutkinnon viime vuoden lopussa. Toimisto pystyykin palvelemaan asiakkaita entistäkin tehokkaammin.
– Olemme ketterä toimija. Monipuolisen asiantuntemuksen ansiosta pystymme palvelemaan asiakkaita monipuolisesti, Sirviö luonnehtii.
Tilintarkastaja on usein asiakkaan tärkein neuvonantaja. Paikallisuus ja luotettavuus ovat Juha Tissari Oy:n toiminnan kulmakiviä.
– Toimimme paikallisesti, mutta nykyisen sähköisen ympäristön ansiosta pystymme palvelemaan asiakkaita entistä laajemmalla toiminta-alueella, Tissari kertoo.

p

Tilintarkastustoimisto
Juha Tissari
Asemakatu 12, 70100 Kuopio
Juha Tissari, KHT,
JHT puh. 050 918 9345
juha@tissari.fi
Tuomo Sirviö, HT
puh. 044 732 5234
tuomo.sirvio@tissari.fi
toimisto puh. 050 472 3655
www.tissari.fi