Woodhope Villagessa on potentiaalia vaikka mihin. Eila Lumme (vas.), Sirkku Huisko ja Hannele Sederström tekevät uuden asuinalueen suunnitelmia.

Suosittuna asuinpaikkakuntana tunnettu Siilinjärvi panostaa asumisen laatuun ja houkuttelevuuteen myös jatkossa. Väestönkasvu on kirjattu kunnan strategisiin tavoitteisiin. Toivalaan on suunnitteilla aivan uudenlainen puurakentamisen kylä, jossa suunnittelun lähtökohtana ovat hyvän elämisen peruspilarit kuten palvelut ja liikunta-aktiviteetit.

Tuleva asuin-, elinkeino- ja hyvinvointialue sijaitsee erinomaisella paikalla Toivalassa, valtateiden risteyksessä ja lentokentän läheisyydessä. Siilinjärven kunnassa tunnistettiin reilun 100 hehtaarin kokoisen maa-alueen potentiaali ja niinpä suunnittelu haluttiin toteuttaa eri tavalla kuin yleensä. Woodhope Village -hankkeen lähtökohtana ovat olleet liikuntapalvelut ja erilaiset aktiviteetit.
– Voisiko alueelle syntyä liikuntakeidas, jossa olisi uudenlaisia ulkoliikunta-alueita sekä sisäliikuntatila, joka palvelisi myös konserttien ja tapahtumien pitopaikkana? Tällaisista kysymyksistä prosessi lähti liikkeelle, kunnanjohtaja Vesa Lötjönen kertoo.
Erilaiset aktiviteetit hyödyttäisivät lähialueen asukkaita mutta toimisivat vetovoimatekijöinä myös matkailun kehittämisessä. Eräs mahdollisuus on, että Woodhope Villagesta tulisi eräänlainen matkailuportti Savoon.

Uudenlaista puutaloasumista

Toinen tärkeä suunnittelun lähtökohta on uudenlainen puurakentaminen.
– Meillä on alueella valtavasti osaamista. Savon ammattiopiston kampus jopa aivan vieressä. Tutkimme nyt, minkälaista osaamista ja uusia näköaloja syntyisi yhteistyöstä oppilaitosten ja yritysten kanssa. Tavoitteena on uusi puurakentamisen alue, jossa kehitettäisiin uudenlaista rakentamista ja asumista sekä energiatalouden hyödyntämistä.
Woodhope Villagesta halutaan tehdä hyvän asumisen ympäristö. Alueen kehittämisessä onkin otettu jo varhaisessa vaiheessa huomioon esimerkiksi päiväkodin tarve. Keskusteluja yksityisen päiväkodin kanssa on jo käyty.

Innostunut vastaanotto

Parhaillaan menossa on hankkeen suunnitteluvaihe, johon Siilinjärven kunta sai rahoitusta Maakuntaliitolta. Kilpailutuksen jälkeen esiselvitystyötä valittiin tekemään Lundén Architecture Oy. Selvityksen aikana on kuunneltu niin asukkaita kuin sidosryhmiä ja mahdollisia yhteistyökumppaneita.
– Hanke on kiinnostanut sekä paikallisia että valtakunnallisiakin toimijoita. Myös sijoittajat ovat olleet suunnittelussa mukana. On todella myönteistä, että hanke on saanut innostuneen vastaanoton ja ideat lentävät. Kaiken toiminnan lähtökohtana on toki kehittää Siilinjärven elinvoimaisuutta ja palveluja entistä paremmiksi, Lötjönen kiittelee.
Selvitystyön on määrä olla valmis elokuun lopulla. Valmis suunnitelma työstetään työkirjaksi, jonka pohjalta Siilinjärven kunta aloittaa alueen kaavoittamisen. Kaavoituksen valmistumiseen varataan aikaa noin vuosi, joten alueen rakentaminen käynnistyy näillä näkymin vuonna 2020.

Potentiaalia Järvi-Suomen matkailun keskukseksi

Woodhope Villagea suunnitellaan laajalla asiantuntijajoukolla. Lundén Architecture vastaa suunnittelutyöstä, mutta mukana on suuri joukko alan parhaita asiantuntijoita hanketta konsultoimassa. Eila Lumme vastaa käytännön suunnittelutyöstä Lundén Architecturella ja Sirkku Huisko Pöyry Finland Oy:stä projektipäällikkönä ja yhteyshenkilöinä Siilinjärven kunnan ja sidosryhmien suuntaan.
Molemmat näkevät hankkeessa paljon potentiaalia.
– Järvi-Suomen alueelta näyttää puuttuvan selkeä keskipiste, joka toimisi vetävänä asiana alueen matkailu- ja hyvinvointielämälle. Woodhope Villagella on lentokentän läheisyydessä hyvät mahdollisuudet tällaiseksi paikaksi, Huisko kertoo.
Suunnittelutyössä keskeisenä ovat toisaalta alueen asukkaiden palvelut ja toisaalta Järvi-Suomen alueen kehittäminen. Alueelle toivotaan ainakin liikuntapalveluja, ja -reittejä sekä puutalorakentamista ja -asumista.
Arkkitehtitoimiston näkökulmasta tuleva alue on neitseellistä maaperää, jossa suunnittelutyön pystyy aloittamaan puhtaalta pöydältä.
– Suunnittelutyössä on monenlaisia mahdollisuuksia. Vaikka lentokenttä ei suoranaisesti kuulu rakennettavaan alueeseen, pyrimme myös parantamaan lentokentän imagoa. Woodhope Village vastaanottaa näkymillään niin maalta kuin ilmasta, Lumme pohtii.

Kunta on hankkinut Toivalasta noin 100 hehtaarin kokoisen maa-alueen, johon uusi alue nousee. Alue sijaitsee erinomaisella paikalla liikenneyhteyksien kannalta, kunnanjohtaja Vesa Lötjönen kertoo.