Savonian luonnonvara-ala ja Rakennuslaboratorio ovat yhdistäneet voimansa Kuvaa Nautaa -hankkeessa, Heli Wahlroos ja Sami Pekkarinen kertovat.

Savonia-ammattikorkeakoulussa on käynnissä innovatiivinen hanke, jossa lämpökuvaustekniikka on valjastettu hyötykäyttöön maatiloilla. Savonian Rakennuslaboratorio ja luonnonvara-ala ovat yhdistäneet voimansa ja osaamisensa aivan uudella tavalla.

Tämän vuoden tammikuussa käynnistyneessä Kuvaa Nautaa (KuNa, Lämpökuvaus nautojen hoidon tukena) -hankkeessa kehitetään ohjeistusta nautatiloilla tapahtuvaan lämpökamerakuvaukseen. Lämpökuvauksella voi tulevaisuudessa olla suuri merkitys eläinten terveyden ja hyvinvoinnin seuraamisessa, sillä tutkimuksissa esimerkiksi sorkkasairauksien ja utaretulehdusten yhteydessä nautojen pintalämpötiloissa on havaittu muutoksia.
– Lämpökameran avulla terveysongelmat voidaan havaita jo etukäteen, ennen kuin sillä on vaikutusta tuotokseen. Maanviljelijä pystyy havaitsemaan ongelman eläimeen koskematta, ja voi olla heti yhteydessä eläinlääkäriin, jolloin eläin saa tarvitsemansa hoidon jo ennen kuin sairaus näkyy ulospäin, yliopettaja Heli Wahlroos kertoo.
Luonnonvara-alan, Rakennuslaboratorion ja Luonnonvarakeskus Luken Maaningan toimipisteen yhteishanke on innovatiivinen, sillä vaikka tutkimusmaailma on ollut lämpökuvauksesta kiinnostunut, maatiloilla tekniikka ei ole vielä otettu käyttöön.
– Hankkeessa yhdistyy erinomaisesti meidän kokemuksemme eläimistä ja Rakennuslaboratorion osaaminen tekniikasta ja mittauksista. Kartoitamme käytännössä sitä, miten tekniikkaa voi tulevaisuudessa käyttää hyväksi maatiloilla ja minkälainen laitteisto siihen sopii parhaiten.

Lisäkannattavuutta maatalouden investointeihin

Laboratoriovastaava Sami Pekkarinen kertoo, että maatilojen käyttöön erinomaisesti soveltuvan lämpökameran saa noin 600 – 800 eurolla.
– Investointi maksaa itsensä nopeasti takaisin, kun eläimet saavat nopeammin hoitoa.
Hankkeen yhteydessä kartoitetaan myös sitä, miten muuten tekniikkaa ja mittausosaamista voidaan hyödyntää maatiloilla. Lämpökuvaamista voidaan käyttää myös esimerkiksi navettojen tiiviyden, ilmanvaihdon, käytävien kulumisen ja rehusiilojen tarkkailussa. Myös melumittaukselle löytyy luontevia käyttötapoja.
– Kiitos Savonialle siitä, että olemme saaneet ennakkoluulottomasti ideoida aivan uudenlaista yhteistyötä, toimintamalleja ja ajattelua. Teemme yhteistyötä myös esimerkiksi betonivalmistajien suuntaan. Myös jatkohankkeita ja liiketoimintaa on suunnitteilla. Tarkoituksemme onkin löytää keinoja ja kehittää palveluja, joilla maanviljelijät saavat mittaviin, miljoonaluokan investointeihin aitoa säästöä ja lisäkannattavuutta, Wahlroos ja Pekkarinen sanovat.

Rakennuslaboratorion rakenteiden kosteusmittaukset

Rakennuslaboratorio on kuluvan vuoden aikana laajentanut palveluvalikoimaansa muun muassa rakenteiden kosteusmittauksiin.
– VTT:n henkilösertifioitu mittaaja suorittaa kosteusmittauksia niin yksityisille henkilöille, rakennusliikkeille kuin taloyhtiöillekin. Käynnistimme alkuvuonna myös kimmovasaroiden kalibrointipalvelun, Pekkarinen kertoo.
Nyt rakentajat saavat Savonialta täyden asiantuntijamittauspalvelun rakennushankkeisiinsa, sisältäen rakenteiden kosteudenmittaukset, ääni-ja melumittaukset sekä rakennusten tiiviysmittaukset. Mittaukset suoritetaan viimeisimpien standardien ja määräysten mukaan.
Betonitestausta tehdään entiseen tapaan koko Suomen alueella. Myös kiviaineksen UCS-testauksessa Rakennuslaboratorio on vahva tekijä.

 

Lämpökameran avulla naudan terveysongelmat voidaan havaita jo etukäteen.

p

Savonia-
ammattikorkeakoulu
Opistotie 2 (PL 88), 70101 Kuopio
Haukisaarentie 2 (PL 72), 74101 Iisalmi
Luonnonvara-alan
yliopettaja Heli Wahlroos
puh. 044 785 6656
heli.wahlroos@savonia.fi
Rakennuslaboratorion
laboratoriovastaava Sami Pekkarinen
puh. 044 785 6275
sami.pekkarinen@savonia.fi

Kuvaa Nautaa -hanke:
Projektipäällikkö Salla Ruuska
puh.044 785 6140
salla.ruuska@savonia.fi