Sisätautien erikoislääkäri Timo Korhonen (oik.) on ollut Satuconissa melkein perustamisesta lähtien. Yleislääkärinä ja työterveyslääkärinä työskentelevä Janne Piilonen on tuoreempi satuconilainen: hän tuli mukaan viime syksynä. Molempien mielestä Satucon on hyvä vaihtoehto ammatinharjoittamiselle. Helppous ja varmuus antavat aikaa oikean työn tekemiselle. Kuvassa vasemmalla Satuconin toimitusjohtaja Antti Eskelinen.

Satucon tarjoaa työskentelykanavan erikoislääkäreille ja erikoistumassa oleville lääkäreille. Nerokas toimintamalli vapauttaa lääkärin paperitöistä ja antaa aikaa oikealle työlle.

Satuconin toimintamalli on ainutlaatuinen. Lääkärit ovat yrityksen työntekijöitä ja lähtökohtaisesti myös osakkaita. He siis omistavat oman yrityksensä ja toimivat yrittäjinä.
Lääkärit hankkivat työnsä ja hinnoittelevat palvelunsa itse. Osa heistä tekee potilastyötä yksityisen ja julkisen sektorin vastaanotoilla, osa työskentelee lääketutkimuksen parissa.
Lääkärit päättävät myös rahapalkkansa suuruudesta, hankinnoistaan ja luontoiseduistaan omien tarpeidensa mukaan. Työn tekemiseen käytettävää aikaakaan ei määrittele kukaan ulkopuolinen. Raameja asettaa laskutettavien tulojen määrä.

Kaikki kunnossa

Toimitusjohtaja Antti Eskelinen kiteyttää toimintamallin edut helppouteen, tehokkuuteen ja vapauteen.
Itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä lääkäri vastaisi itse kirjanpidosta, veroilmoituksista, Valvira-ilmoituksista, potilasvakuutuksista, sopimusasioista, laskutuksesta ja muista yrittäjän velvoitteista.
Satuconilla tämä osuus yrittäjän työstä jää pois, sillä yhtiö järjestää hallintopalvelut osakkailleen. Eskelinen tähdentää, että yhtiö ostaa taloushallinnon ja muut tukipalvelut kumppaneilta. Itse yhtiössä on vain yksi työntekijä.
– Toki osakkaat maksavat hallintopalveluista, mutta kulut pysyvät kohtuullisina. Lääkärit saavat keskittyä meillä työhönsä. Suurin osa on ollut hyvin tyytyväisiä toimintatapaamme. Kun meille tulee, harva lähtee pois.

Tarkkaa taloudenpitoa

Satuconin osakkaaksi voi liittyä kuka tahansa erikoislääkäri, joka työskentelee tai aikoo aloittaa työskentelyn ammatinharjoittajana tai esimerkiksi oman osakeyhtiön kautta. Toiminta voi olla niin päätoimista kuin sivutoimistakin.
Suuria summia yhtiöön ei tarvitse sitoa.
– Mukaan pääsee jo yhdellä osakkeella, jonka hinta on kiinteä. Osakkeiden määrä vaikuttaa osinkojen määrään ja äänivaltaan yhtiökokouksessa, Eskelinen sanoo.
Lääkäreillä on alusta alkaen omat tulonsa ja omat menonsa. Kirjanpidossa jokaisella lääkärillä on kustannuspaikka, johon hänen laskutettavat tulonsa ohjautuvat.
Kun tuloista vähennetään palkka ja muut menot, hallintopalvelun kulut ja yhteisövero, jää jäljelle tulos. Kustannuspaikan voitto jää kerryttämään osakkaan henkilökohtaista säästöä.
Säästyneitä varoja ei tarvitse nostaa pois tilikauden lopussa, eikä yhtiö edellytä niiden sijoittamista osakkeisiin.
– Meillä voi nostaa palkkaa ja tehdä hankintoja, loppu jää säästöön ja pysyy säästössä. Kymmenen vuoden kuluttua satuconilaisella voi olla jopa 20 prosenttia enemmän nettotuloa kuin ammatinharjoittajana toimivalla kollegalla, Eskelinen selvittää.

Osa varoista säästöön

Kun työsuhde päättyy, yhtiö ostaa osakkaalta tämän omistamat osakkeet.
– Meillä on joulukuulta 2016 korkeimman hallinto-oikeuden päätös toimintamallimme lainmukaisuudesta. Toimintaamme on myös tarkastettu useita kertoja, joten oikeusvarmuus on korkealla tasolla, Eskelinen kertoo.
Säästöjä vastaan lääkärit voivat saada myös sisäistä lainaa suurempia hankintoja varten. Esimerkiksi auton ostaminen onnistuu, kun vain maksukykyä riittää. Auton arvonalenema kirjataan kustannuspaikan menoksi, ja verotuksessa auto luetaan työsuhdeautoksi.
Eskelisen mukaan osakkaita ei haluta rajoittaa liikaa, vaan heidän henkilökohtaiset toiveensa ja tarpeensa otetaan huomioon.
– Kun lääkäri haluaa ostaa auton, hevosen tai pyörän, pyrimme sen mahdollistamaan. Toki seuraamme lääkärin tekemää tulosta; tuloja täytyy olla enemmän kuin menoja.

 

p

Satucon Oy
Viestikatu 7 C, 3. krs, 70600 Kuopio
puh. 044 285 6414
www.satucon.fi